Termeni și condiții

Definiții

CORAPEXIM SRL desemnată aici sub denumirea 4walls.ro, este o societate comercială organizată în baza legii române, cu sediul social in orașul Petroșani, Aleea Pinului, Bl.6, Ap.2, județul Hunedoara, având codul de înregistrare fiscală RO 3188279, inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Hunedoara sub nr. J20/808/1992, capital social subscris și vărsat 1.010 lei, telefon 0727 041 471, e-mail corapeximsrl@yahoo.com.

CORAPEXIM SRL este administratorul domeniului www.4walls.ro, denumit în continuare Site.
În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majusculă vor avea ințelesurile menționate mai jos, dacă din context nu rezultă altfel.

Conținut

• toate informațiile din Site care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
și/sau
• cuprinsul oricărui mesaj trimis Clienților, Utilizatorilor sau Vizitatorilor de către un angajat sau un terț împuternicit 4WALLS, prin mijloace electronice și/sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil;
și/sau
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau un terț imputernicit 4WALLS Clienților, Utilizatorilor sau Vizitatorilor;
și/sau
• informații legate de Produsele, Serviciile și/sau tarifele practicate de catre 4WALLS într-o anumită perioadă;
și/sau
• informații legate de Produsele, Serviciile și/sau tarifele practicate de către un tert cu care 4WALLS are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
și/sau
• date referitoare la 4WALLS, sau alte date privilegiate ale acestei societăți.

Produse si Servicii: orice bun și/sau prestație care urmează a fi furnizate de 4WALLS Clientului ca urmare a incheierii Contractului.

Vizitator: orice persoană fizică ce are sau obâine acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de 4WALLS, în baza prezenților Termeni și condiții sau a oricărui alt acord de utilizare existent între 4WALLS și această persoană.

Utilizator: orice persoană fizică in vârstă de minimum 16 ani impliniți sau o persoană juridică, ce are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de 4WALLS, in baza prezenților Termeni și condiții sau a oricărui alt acord de utilizare existent între 4WALLS și această persoană și care și-a creat și utilizează un Cont pe Site.

Client: orice persoană fizică in vârstă de minimum 16 ani impliniți sau o persoană juridică, deținătoare a unui Cont în Site și care a efectuat cel puâin o Comandă în baza prezenților Termeni și condiții.

Cont: secțiune din Site accesibilă pe baza de înregistrare cu adresa e-mail și parola, care permite Utilizatorului să transmită o Comandă sau să acceseze alte Servicii. În cazul Clienților cu cel putin o Comandă la activ, Contul conține informații despre istoricul interacțiunii cu Site-ul (Comenzi, facturi fiscale, Review-uri etc.).

Comanda: un document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client sau Utilizator, prin care Clientul sau Utilizatorul transmite către 4WALLS intenția de a achiziționa Produse și Servicii de pe Site.

Tranzacție: încasarea sau remiterea spre încasare a sumei rezultate din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu, prin modalitatile de plată puse de 4WALLS la dispoziâia Clienâilor și Utilizatorilor.

Newsletter: mijlocul de informare periodică, exclusiv în format electronic, asupra Produselor și Serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de 4WALLS într-o anumită perioadă de timp.

Mesaj Tranzacțional: mijloc de informare punctuală transmis prin mijloace electronice Clientului ce poate conține informații despre crearea Contului pe Site, resetarea parolei Contului, informații despre Comandă, chestionar de satisfacție în urma unei cumpărături, solicitare de scriere a unui Review, alerte de preț etc.

Utilizare Abuzivă: utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și a legislației în vigoare, sau în oricare alt mod ce poate prejudicia 4WALLS.

Review: o evaluare realizată de un deținător al unui Produs sau un beneficiar al unui Serviciu, efectuată pe baza experienței personale de utilizare și a analizării conformității Produsului sau Serviciului cu specificațiile menționate de producătorul sau furnizorul acestuia.

Nota: modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Client, Utilizator sau Vizitator față de un Produs sau Serviciu, prin acordarea unui calificativ reprezentat printr-un număr de stele cuprins intre 1 (cel mai mic grad de satisfacție) si 5 (cel mai mare grad de satisfacție). Nota poate fi acordată numai după scrierea unui Review despre un Produs sau Serviciu și va fi întotdeauna asociată respectivului Review.

Politica de vanzare online

4WALLS depune eforturi constante pentru a oferi informații exacte în paginile Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site. Pot exista însă situații când aceste informații conțin inadvertențe: erori umane de operare, fotografii cu caracter informativ ce pot prezenta specificații sau accesorii care nu sunt incluse în configurații standard, specificații ce au fost modificate fără notificare de producatori etc.

Orice Produs și/sau Serviciu prezentat pe Site este disponibil pentru achiziționare doar în limita stocului existent.

Efectuarea unei Comenzi pe Site este permisă numai Clientilor sau Utilizatorilor, deținători ai unui Cont activ.

Pentru motive justificate, 4WALLS își rezerva dreptul de a restrictiona accesul Clientului sau Utilizatorului la Site prin declararea Contului ca inactiv, prin dezactivarea selectiva a anumitor facilitati ale Contului si/sau prin refuzarea accesului la anumite modalitati de plata, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului sau Utilizatorului pe Site, actiunile acestuia prejudiciaza sau ar putea prejudicia 4WALLS.

Pentru motive justificate, 4WALLS își rezervă dreptul de a reduce cantitatea de Produse și/sau de Servicii din Comandă. Într-o astfel de situație, Clientul va fi notificat prin mijloacele de comunicare aflate la dispoziția 4WALLS, iar suma achitată suplimentar îi va fi restituită.

Contractul se consideră încheiat între 4WALLS și Client în momentul recepționării de Client a Mesajului Tranzacțional de confirmare a Comenzii. Documentul privind Comanda stă la baza Contractului încheiat cu Clientul. Acest document este salvat în format electronic și este permanent accesibil Clientului direct din Cont.

Prezenții Termenii și condiții pot fi oricând actualizați. Clienții și Utilizatorii vor fi informați despre actualizare la prima conectare în Cont.

Comanda

Clientul sau Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături. Comanda va fi finalizată prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate pe Site. O detaliere a pașilor care trebuie urmați pentru plasarea unei Comenzi se găsește în secțiunea Cum cumpăr? din Site.

Odată adaugat în coșul de cumpărături, un Produs și/sau un Serviciu va fi disponibil pentru achiziție atâta timp cât acesta va exista în stoc. Simpla adăugare a unui Produs și/sau Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzii și implicit nici indisponibilizarea Produsului și/sau Serviciului din stocurile existente în depozitele 4WALLS.

Comenzile pot fi efectuate doar de Clienții sau Utilizatorii care au un Cont activ pe Site. Un Cont este activ în conformitate cu politica 4WALLS privind Prelucrarea datelor personale și a prevederilor din prezenții Termeni și condiții.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele necesare procesului de cumpărare online sunt corecte, complete și reale la data plasării Comenzii. Aceste date sunt în permanență accesibile Clientului prin intermediul Contului, putând fi în orice moment actualizate sau corectate.

În cazul în care, în ciuda tuturor diligențelor depuse, Clientul constată ca 4WALLS are la dispoziție date eronate pentru onorarea unei Comenzi finalizate, Clientul va putea contacta 4WALLS la adresa de e-mail corapeximsrl@yahoo.com ori telefonic la 0720 000 000 (Luni-Vineri 09:00-17:00) pentru corectarea respectivelor date.

De asemenea, Clientul are posibilitatea să solicite anularea unei Comenzi finalizate, prin utilizarea formularului disponibil in secțiunea Contact din Site.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul înțelege că poate fi contactat de 4WALLS prin orice mijloc de comunicare disponibil, folosind oricare din datele de contact puse la dispoziție de Client, oricând acest lucru este necesar in legătură cu respectiva Comanda.

4WALLS poate anula Comanda efectuată de Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă, sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:
• neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul plații online;
• invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți utilizat de 4WALLS, în cazul plații online;
• datele furnizate pe Site de Client sunt incomplete și/sau incorecte, iar Clientul nu a corectat aceste date în Cont sau nu a contactat 4WALLS în vederea corectării lor, situație în care 4WALLS se află în imposibilitatea de a expedia și/sau furniza Produsele și/sau Serviciile din Comandă.

Factura se va emite pe baza datelor furnizate de Client în procesul de creare a Contului și de plasare a Comenzii. 4WALLS nu iși poate asuma responsabilitatea pentru furnizarea de Client sau Utilizator a unor date incorecte, incomplete și/sau nereale.

Informațiile despre situația Comenzii, confirmare, factură, expediere, solicitare retur, chestionar de satisfacție în urma unei cumpărături, Review-uri, se vor recepționa de Client prin intermediul Mesajelor Tranzacționale.

Prețul produselor și serviciilor

Toate prețurile aferente Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ taxa pe valoarea adaugată (TVA). Prețurile nu includ taxa de livrare.

Taxa de livrare este afișată în coșul de cumparaturi de pe Site. Valoarea acestora poate fi consultată de Client, Utilizator sau Vizitator, înainte de plasarea unei Comenzi, în secțiunea dedicată Serviciului de livrare din Site.

4WALLS poate modifica în orice moment, fără nici o notificare prealabilă, prețul oricărui Produs sau Serviciu prezentat pe Site.

In situațiile în care, urmare a unor disfuncționalități ale Site-ului sau a unor erori umane, prețul afișat pe Site nu este cel real, pot deveni incidente prevederile art. 1665 alin. 2 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) referitoare la prețul derizoriu și ca atare nu poate fi încheiat un Contract valid între 4WALLS și Client, iar Produsele și/sau Serviciile afectate nu vor fi livrate și/sau furnizate. 4WALLS va informa cu promptitudine Clientul asupra prețului corect în eventualitatea apariției unor asemenea situații.

Preturile afisate pe Site pot să fie diferite de prețurile afisate în magazinul 4WALLS pentru același Produs.

Livrarea

Comenzile plasate pe Site vor fi livrate prin curier, la ușa sau la poarta casei Clientului. Tariful și termenul estimat de livrare sunt prezentate in coșul de cumpărături din Site. Toate detaliile despre Serviciul de livrare, sunt disponibile in secțiunea dedicată din Site.

Termenul uzual de livrare este de 2-4 zile lucrătoare, socotit de la data confirmării comenzii. În situații cu caracter extraordinar (precipitații abundente, căi de acces impracticabile, temperaturi extreme etc.),4WALLS își rezervă dreptul de a prelungi termenul uzual de livrare. Termenul maxim de livrare nu va depăși 15 zile calendaristice de la data confirmării comenzii.

4WALLS va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare aferente acestora. În situația în care Contractul nu poate fi onorat din cauza că produsul a devenit indisponibil între momentul plasării Comenzii de către Client și procesarea acesteia de catre 4WALLS, 4WALLS va informa cu promptitudine Clientul despre aceasta împrejurare. Cu acordul prealabil și expres al Clientului, 4WALLS va putea livra un Produs similar, având acelasi preț și/sau caracteristici tehnice.

Plata

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în notificarea de preluare a Comenzii trimisă de 4WALLS, Clientului. Clientul se obligă să furnizeze în acest scop toate informațiile necesare emiterii facturii, în conformitate cu legislația financiar-contabilă în vigoare. Clientul are obligația de a-și actualiza ori de câte ori este necesar informațiile din Contul său.

O detaliere a modalitaților de plată acceptate de 4WALLS se regăsește în secțiunea Cum cumpar? din Site.

Dacă un Produs și/sau Serviciu care a fost comandat de Client nu poate fi livrat de 4WALLS, acest fapt va fi adus cu promptitudine la cunoștință Clientului. În situația în care Clientul a plătit Produsul și/sau Serviciul respectiv, 4WALLS va returna în contul Clientului contravaloarea Produsului și/sau Serviciului în termen de maximum 7 (șapte) zile. Termenul se calculează fie de la data când 4WALLS a luat la cunoștință despre imposibilitatea de livrare, fie de la data când Clientul și-a exprimat în mod expres și neechivoc dorința de anulare a Comenzii ca urmare a intervenirii acestei situații.

În cazul plaților online, 4WALLS nu iși poate asuma responsabilitatea pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Client, cum ar fi de exemplu comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului, în cazul în care moneda respectivului card este diferită de leu (RON). Clientul va fi în exclusivitate responsabil pentru suportarea costurilor unor asemenea operațiuni.

Transferul de proprietate

Cu excepția cazurilor când 4WALLS și Clientul s-au înțeles altfel, proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății de Client, în locația indicată în Comandă.

In acest context, prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier, în cazul livrarilor prin curier, la ușa sau la poarta casei Clientului.

Returul produselor

Potrivit legislației în vigoare privind comerțul electronic, Clientul își poate exercita dreptul de retragere din Contract in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la livrarea Produselor sau de la încheierea contractelor în cazul Serviciilor. În acest interval de timp Produsele și/sau Serviciile cumpărate de Client de la 4WALLS pot fi returnate, fără să fie nevoie de precizarea unor motive de retur, iar sumele plătite vor fi rambursate.

Pentru a ușura procesul de retur și a asigura rapiditatea acestuia, 4WALLS pune la dispoziția Clientului facilitatea de a completa și trimite un formular de retur ce poate fi descărcat de aici.

În cazul în care Comanda a fost deja achitată, iar Clientul solicită retragerea din Contract in cadrul termenului legal, 4WALLS va rambursa contravaloarea acesteia în termen de maximum 14 (paisprezece) zile de la data la care Clientul a informat 4WALLS cu privire la decizia de retragere din Contract.

Contravaloarea Comenzii va fi rambursată folosind aceeași modalitate de plată ca aceea folosită în Tranzacția inițială de Client, în cazul în care acesta nu opteaza pentru o modalitate diferită de încasare a respectivei sume de bani.

4WALLS iși rezervă dreptul de a amâna această rambursare până la data recepționării Produselor de la Client. Clientul are responsabilitatea de a asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor pentru a fi returnate intacte (nedeteriorate).

4WALLS își rezervă dreptul de a reține din sumele rambursate Clientului valoarea care rezultă din diminuarea valorii Produselor în urma manipulării acestora de către Client, în cazul în care aceste manipulari sunt altele decât cele strict necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și a funcționalității Produselor.

4WALLS va returna doar contravaloarea produsului, nu și costurile de transport. Cheltuielile de retur(transportul la retur) vor fi suportate de către client.