Prelucrarea datelor personale

Cine suntem noi

CORAPEXIM SRL este o societate comercială organizată în baza legii române, cu sediul social in orașul Petroșani având codul de inregistrare fiscală 3188279  înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Hunedoara cu nr. J20/808/1992 capital social subscris si varsat 1.010 lei, telefon 0727 041 471, e-mail corapeximsrl@yahoo.com.

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Ce se intelege prin date personale?

Datele personale sunt orice fel informații prin care o persoană este identificată sau poate fi identificată, atât direct (de exemplu, prin identificatori precum nume și prenume), cât și indirect (de exemplu, o adresă de e-mail).

Ce se înțelege prin prelucrarea de date personale?

Prelucrarea semnifică operațiunea, multitudinea sau succesiunea de operațiuni care se efectueaza asupra unor date cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea (de exemplu, prin intermediul unor formulare),înregistrarea pe diverse suporturi, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, alaturarea ori combinarea, transmiterea sau dezvaluirea catre terti, stergerea sau distrugerea.

Ce categorii de date personale prelucrăm și prin ce mijloace?

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Spre exemplu, primim informații de la dvs.atunci când:

– vă creați un cont pe site-ul 4walls.ro și ne oferiți informatii precum numele și adresa d-voastră de e-mail;
– plasați o comandă și ne furnizații informații precum adresa de livrare, numărul de telefon sau metoda de plată aleasă

De asemenea, prelucrăm date personale și in mod automat. Spre exemplu, vizitatorii 4walls.ro trimit automat la navigarea oricarei pagini a site-ului o serie de date tehnice cum ar fi adresa IP, tipul browser-ului, sistemul de operare etc. Folosim astfel de date pentru a studia statisticile referitoare la navigarea pe site, în scopul îmbunătățirii experienței vizitatorilor acestuia.

Alte date tehnice sunt colectate prin intermediul fișierelor de tip cookies, atunci cand vizitezi 4walls.ro sau interacționezi cu reclamele noastre întâlnite la navigarea pe internet.

În ce scopuri prelucrăm date personale?

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor 4walls.ro în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
1) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei 4walls.ro;
2) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
3) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
4) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
5) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
6) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile 4walls.ro.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între 4walls.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei 4walls.ro față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări realizăm prelucrări de date personale?

În prezent, prelucrăm datele d-voastră cu caracter personal numai pe teritoriul Uniunii Europene.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma 4walls.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului 4walls.ro. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.
Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.
Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi legate de datele personale Detalii
Accesul la date Poți să ne soliciți:

• să confirmăm dacă iți prelucrăm datele cu caracter personal;

• să iți punem la dispoziție o copie a acestor date;

• sa iți oferim informații despre datele tale personale, cum ar fi de exemplu datele deținute, scopurile în care le utilizăm, dacă le divulgăm unor terți și cui anume, dacă le transferăm în afara granițelor și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai cu privire la ele, cum poți face o plângere și cui o poți adresa, de unde am obținut datele tale.

Rectificarea datelor Iți oferim în contul 4walls.ro posibilitatea să corectezi aceste informațtii în mod liber. Dar poți și să ne soliciți să rectificăm sau să completăm datele tale personale, atunci când consideri ca acestea nu corespund realității. Este posibil să încercăm să verificăm acuratețea datelor înainte de a le rectifica.
Ștergerea datelor Poți să ne soliciti să iți ștergem datele personale în situația în care:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate; sau
• ți-ai retras consimțământul, în cazul în care prelucrarea avea ca temei legal consimțământul tău; sau
• dai curs unui drept legal de a te opune prelucrării; sau
• datele au fost prelucrate ilegal; sau
• ne revine o obligație legală în acest sens.
Este bine să știi că nu avem obligația să ne conformăm solicitării de ștergere a datelor tale personale în cazul când prelucrarea este necesară:
• pentru respectarea unei obligații legale; sau
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care ți-am putea refuza solicitarea de ștergere a datelor personale, pot exista și alte imprejurări în care nu suntem obligați să dăm curs unei astfel de solicitări.

Să ai in vedere că inaintea trimiterii unei solicitări de acest gen să iți descarci din cont și să iți salvezi local toate documentele ce însoțesc comenzile efectuate la 4walls.ro (de exemplu, facturi sau certificate de garanție), indiferent dacă factura fiscală aferentă acestora a fost emisă pe numele tău sau pe numele unei alte persoane fizice sau juridice. În caz contrar, vei pierde accesul la aceste documente.

Restricționarea prelucrării Poți să ne soliciți o restricționare a prelucrării datelor tale personale în cazul în care:
• contești exactitatea lor (vezi detaliile legate de rectificarea datelor), pentru a ne permite să efectuăm verificările necesare; sau
• prelucrarea este ilegală, însă nu dorești ca datele să fie șterse; sau
• datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care a fost realizată prelucrarea, dar ai nevoie de acestea pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
• ți-ai exercitat dreptul de a te opune prelucrării, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează în respectivul caz este încă în desfășurare.
Este bine de știut că putem continua să folosim datele tale personale în urma unei solicitări de restricționare a prelucrării, în cazurile când:
• avem consimțământul tău; sau
• pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
• pentru a proteja afectarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor Poți să ne soliciți să iți furnizăm datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit prin mijloace automate. Sau poți să ne soliciți, dacă este tehnic posibil, ca datele tale personale să fie portate direct către un alt operator, dar numai atunci când:
• prelucrarea se bazează pe consimțământul tău, ori pe încheierea sau executarea unui contract cu tine; și
• prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția la prelucrare În cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează în situația unei prelucrări a datelor tale personale având ca temei legal un interes legitim al nostru, poți să te opui in orice moment acestei prelucrări.

De asemenea, te poți opune oricând prelucrării datelor tale în scop de marketing direct (inclusiv creării de profiluri), fără a fi necesară invocarea vreunui motiv pentru această solicitare. Vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate Nu luăm decizii automate sau de creare de profiluri care sa aibă efecte juridice ori alt efect semnificativ.

 

 

Puteți contacta în orice moment Responsabilul 4walls.ro cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:
– prin e-mail la adresa: corapeximsrl@yahoo.com sau
– prin poștă sau curier la adresa: Aleea Pinului, Bl.6, Ap.2, Loc.Petroșani, Jud.Hunedoara – cu mențiunea „în atenția Responsabilului 4walls.ro cu protecția datelor personale”.